Bộ xây dựng trả lời về kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình

Thảo luận trong 'Thông tin - Tin tức về xây dựng' bắt đầu bởi admin, 24/1/19.

 1. admin Administrator

  507 lượt xem

  Sau khi nhận được Văn bản số 10731/VPCP-KHTC ngày 06/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc làm rõ các nguyên nhân tăng giảm trong các văn bản thông báo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời gửi Văn phòng Chính phủ.


  3.jpg
  Ảnh minh họa
  Tại Điều 3 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã quy định: Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình.
  Nguyên tắc thẩm định dự toán đã được nêu rõ trong các văn bản thông báo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình của Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng. Theo đó, việc lựa chọn giá vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào tính toán phải phù hợp với tính năng kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ, phù hợp với thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế và giá cả thị trường tại thời điểm lập dự toán. Giá vật tư, vật liệu, thiết bị được xác định theo công bố giá vật liệu xây dựng của địa phương nơi xây dựng công trình; báo giá hợp lý của nhà sản xuất/nhà cung cấp phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng và xuất xứ hàng hóa; hoặc theo giá của loại vât tư, vật liệu, thiết bị có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã và đang được sử dụng tại công trình khác đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  Trên cơ sở đó, Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng thực hiện và thông báo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ nêu tại các văn bản thông báo kết quả thẩm định đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đảm bảo tính đúng, tính đủ, phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thành phố Hà Nội tại thời điểm lập dự toán nêu trong hồ sơ trình thẩm định.
  Khánh An/báo xây dựng
  YOHO MEKABU FUCOIDAN

CHIA SẺ TRANG NÀY