Bố trí điểm ra thực địa trên máy topcom

 1. Bố trí công trình là công tác trắc địa thực hiện trên mặt đất nhằm xác định vị trí mặt bằng của các điểm, các đường thẳng, các điểm chi tiết của công trình xây dựng theo thiết kế


  Nội dung công tác bố trí công trình ngược lại so với công tác đo vẽ bản đồ. Khi đo vẽ bản đồ ngoài thực địangười ta đo đạc mặt đất sau đó tiến hành xử lý số liệu đo đạc để vẽ lên bản đồ. Còn khi bố trí công trình, ở trong phòng căn cứ vào bản thiết kế tính toán các số liệu bố trí cần thiết, sau đó dùng máy móc và các dụng cụ trắc địa định vị công trình trên mặt đất theo đúng thiết kế.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-topcom.jpg
  Khi chúng ta không thể đặt máy tại các điểm góc thì chúng ta sẽ dùng phương pháp giao hội để xác định tọa độ điểm trạm máy
  Lưu ý: Bạn cần bố trí điểm đặt máy sao cho 3 điểm: điểm trạm máy và 2 điểm gốc tạo thành tam giác gần cân thì lúc đó các kết quả sẽ chính xác nhất và bạn nên chú ý kiểm tra hằng số gương một cách chuẩn xác.

  Quy trình bố trí điểm ra thực địa


  Tọa độ của các điểm của công trình đã được xuất ra từ bản vẽ trên Autocad sẽ trút vào máy toàn đạc và tiến hành bố trí điểm ra thực địa
  Quy trình bố trí điểm ra thực địa được thực hiện trên máy toàn đạc điện tử Topcom

  Hai trường hợp bố trí điểm ra thực địa bằng máy toàn đạc điện tử Topcom


  Trường hợp 1: Khi địa hình thông thoáng
  Khi đó chúng ta sẽ vào chức năng Layout như bình thường để bố trí các điểm ra thực địa một cách nhanh chóng
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-topcom-1.jpg
  Trường hợp 2: Khi các điểm cần bố trí không nhìn thấy các điểm gốc
  Khi các điểm cần bố trí bị hạn chế tầm nhìn mà khi bạn đứng máy ở các điểm gốc thì không thế bố trí chúng ra được thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng thứ 2 của máy toàn đạc điện tử đó chính là chức năng giao hội (Resection) để xác định tọa độ điểm trạm máy ở điểm bất kỳ ( Lưu ý là điểm bất kỳ đặt máy này phải thỏa mãn điều kiện sao cho tam giác tạo bởi điểm đặt máy và 2 điểm gốc là những tam giác gần cân) để đảm bảo độ chính xác khi giao hội.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-topcom-2.jpg
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-topcom-3.jpg
  Sau khi đã có tọa độ của điểm đặt máy ròi chúng ta lại làm như trường hợp 1 đó là nhập tọa độ của các điểm cần bố trí ra thực địa chỉ có khác là chúng ta không cần phải khai báo tọa độ điểm trạm máy và điểm định hướng do chúng ta đã giao hội để xác định tọa độ điểm đặt máy tồi nên chúng ta vào luông chức năng Layout và nhập tọa độ của các điểm cần bố trí ra thực địa.