lavita thuận an

Bài giảng thiết kế và xây dựng mố trụ cầu phần 4 đh xây dựng

 1. Bài giảng Thiết kếxây dựng mố trụ cầu: Phần 4 giúp người học hiểu về "Tính các công trình phụ tạm". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tính vòng vây cọc ván, tính chiều dày lớp bê tông bịt đáy

  TÍNH CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TẠM


  TÍNH VÒNG VÂY CỌC VÁN

  1. TẢI TRỌNG
  Bài-giảng-thiết-kế-và-xây-dựng-mố-trụ-cầu.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. nhauyen
  thiết kế và xây dựng mố trụ cầu
 3. xaydungduclinh
  Tính các công trình phụ tạm
 4. hoaiphuong0703
  tài liệu thiết kế xây dựng cầu
  admin, kstuankiethoangnhauyen thích bài này.
 5. hoangnhauyen
  tài liệu xây dựng mố trụ cầu
  adminkstuankiet thích bài này.
 6. kstuankiet
  Tính vòng vây cọc ván, tính chiều dày lớp bê tông bịt đáy
  admin thích bài này.
 7. Dinh Thái Sơn
  cảm ơn ad nhiều nhé bài giảng rất hữu ích
  admin thích bài này.
 8. Trần Dũng
  thi công mố trụ
  admin thích bài này.
 9. trongvd
  cảm ơn ad nhiều nhé bài giảng rất hữu ích
  admin thích bài này.
 10. songba
  thank you very much.
  admin thích bài này.