Bài giảng thiết kế và xây dựng mố trụ cầu phần 2 đh xây dựng

 1. Bài giảng Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu: Phần 2 trình bày về "Thi công móng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Thi công móng nông, thi công móng cọc đúc sẵn, thi công móng cọc khoan nhồi, thi công móng giếng chìm,...

  THI CÔNG MÓNG

  THI CÔNG MÓNG NÔNG


  Tùy theo cấu tạo móng, điều kiện địa chất thủy văn có thể có những biện pháp và trình tự thi công khác nhau với các công việc chính như sau:
  Trường hợp không có nước mặt (trên cạn):
  • Đào đất và các biện pháp giữ ổn định hố móng
  • Hút nước (nếu có- nước ngầm)
  • Đổ bêtông móng
  Trường hợp có nước mặt:
  • Ngăn nước (vòng vây)
  • Đào đất và các biện pháp giữ ổn định hố móng
  • Hút nước - Đổ bêtông móng
  Tùy theo điều kiện địa chất, kích thước hố móng, chiều cao mức nước ngầm mà có biện pháp thi công khác nhau:
  Bài-giảng-thiết-kế-và-xây-dựng-mố-trụ-cầu.jpg
  Xây dựng những nơi địa chất tốt, mức nước ngầm sâu.
  Ưu điểm: Đơn giản
  Nhược điểm: Khối lượng đào đất lớn

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.