Bài giảng môn học thiết kế đường ô tô

 1. Bài giảng Môn học thiết kế đường ô tô giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về môn học này: khái niệm đường ô tô và sự chuyển động của ô tô trên đường. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp cho người học những nội dung quan trọng trong môn học này: Thiết kế bình đồ tuyến, thiết kế trắc dọc và trắc ngang, thiết kế cảnh quan, thiết kế nền đường, thiết kế nền đường và công tác khảo sát trong quá trình thiết kế đường ô tô.
  Bài-giảng-môn-học-thiết-kế-đường-ô-tô.jpg

  THIẾT KẾ ĐƯỜNG


  CHƯƠNG I

  KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐƯỜNG Ô TÔ

  • Thiết kế hệ thống thoát nước cho đường
  • Thiết kế cải tạo đường ô tô
  • Nút giao thông
  • Thiết kế đường cao tốc
  Vận tải và các hình thức vận tải
  • Vận tải thuỷ
  • Vận tải hàng không
  • Vận tải đường sắt
  • Vận tải đường bộ
  Vận tải thuỷ
  • Ưu điểm:
   • Tiết kiệm năng lượng vận chuyển
   • Vận chuyển được khối lượng lớn, đường dài, hàng hóa cồng kềnh
  • Nhược điểm:
   • Hạn chế bởi luồng lạch, bến cảng, phương tiện nên không linh hoạt
   • Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết
   • Tốc độ vận chuyển chậm

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.