Bài giảng mố trụ cầu

 1. Bài giảng Mố trụ cầu được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm chung về mố trụ cầu dầm, cấu tạo mố trụ cầu dầm, tính toán mố trụ cầu dầm, trụ cầu khung, mố trụ cầu vòm, mố trụ cầu treo và cầu dây văng.
  Bài-giảng-mố-trụ-cầu.jpg
  MỐ TRỤ CẦU​

  Khái niệm chung về mố trụ cầu


  • Khái niệm chung
  • Cấu tạo và phân loại
  • Nguyên tắc, xác định kích thước cơ bản của mố trụ cầu

  CẤU TẠO MỐ TRỤ CẦU DẦM


  • Cấu tạo mố cầu dầm
  • Cấu tạo trụ cầu dầm
  • Mố trụ dẻo

  TÍNH TOÁN MỐ TRỤ CẦU DẦM


  • Các loại tải trọng tác dụng lên mố cầu
  • Các tổ hợp tải trọng tác dụng lên trụ cầu đường ôtô
  • Tính toán thiết kế mố cầu
   • Tính toán nội lực trong mố cầu đường ôtô
   • Tính duyệt các bộ phận mố cầu
  • Tính toán thiết kế trụ cầu
  • Tính toán mố trụ dẻo

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.