Bài giảng kiến trúc công cộng

 1. Bài giảng Kiến trúc công cộng trình bày những nội dung: những khái niệm chung về kiến trúc công cộng cũng như yêu cầu, đặc điểm, phân loại nhà công cộng; các bộ phận nhà công cộng, hệ thống mạng lưới công trình và không gian dịch vụ công cộng, cách xác định sức chứa hợp lý. Ngoài ra, bài giảng còn cung cấp cho người học những kiến thức về cách thiết kế hệ thống kỹ thuật trong nhà công cộng hay thiết kế, kiểm tra thoát người trong nhà công cộng.

  GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC CÔNG CỘNG

  Bài-giảng-kiến-trúc-công-cộng.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.
  toan9899, Rocky, Quang Kem23 người khác thích bài này.