Bài giảng kết cấu nhà thép chương 3 ths phạm viết hiếu

 1. KẾT CẤU NHÀ THÉP


  CHƯƠNG 3

  KẾT CẤU THÉP NHÀ CAO TẦNG


  (high-rise steel structure)

  PHẠM VIẾT HIẾU

  Bài-giảng-kết-cấu-nhà-thép.jpg
  §3.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ CAO TẦNG (Introduction)
  3.1.1. Định nghĩa và phân loại (Define and classify):
  Nhà cao tầng là một công trình xây dựng lớn và phức tạp. Thiết kế và xây dựng nhà cao tầng đòi hỏi nhiều tri thức và kinh nghiệm liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau.
  Nhà cao tầng có thể định nghĩa là: Một công trình xây dựng được xem là cao tầng tại một vùng hoặc một thời kỳ nào đó nếu chiều cao của nó quyết định đến các điều kiện thiết kế, thi công hoặc sử dụng khác với các ngôi nhà nhà khác.(Theo Ủy ban quốc tế về nhà cao tầng)
  3.1.1. Định nghĩa và phân loại (Define and classify):
  Phân loại nhà cao tầng :
  • Theo chức năng sử dụng:
   • Nhà ở (Căn hộ cho thuê, chung cư …);
   • Nhà làm việc (văn phòng cho thuê, trụ sở …);
   • Bệnh viện; -Siêu thị (trung tâm thương mại) …
  3.1.1. Định nghĩa và phân loại (Define and classify):
  Phân loại nhà cao tầng :
  • Theo chiều cao:
   • Nhóm I: 9 – 16 tầng (H < 50m)
   • Nhóm II: 17 – 25 tầng (H < 75m)
   • Nhóm III: 26 – 40 tầng (H < 100m)
   • Nhóm IV: “Siêu cao tầng” > 40 tầng (H > 100m)
  3.1.1. Định nghĩa và phân loại (Define and classify):
  Phân loại nhà cao tầng :
  • Theo hình thức kết cấu chịu lực
   • Kết cấu chịu lực chính: tấm tường, vách.
   • Kết cấu chịu lực chính: hệ thanh (khung, giằng).
   • Kết cấu chịu lực chính: Hệ kết hợp: Tường, khung, lõi

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.