Bài giảng kết cấu nhà thép chương 1 ths phạm viết hiếu

 1. KẾT CẤU NHÀ THÉP


  CHƯƠNG I

  KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG


  ThS. PHẠM VIẾT HIẾU

  §1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ CÔNG NGHIỆP BẰNG THÉP
  1.1.1. Đặc điểm chung:
  • Nhà công nghiệp một tầng bằng thép được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng công nghiệp.
  • Vật liệu có thể dùng Thép hoặc BTCT, khi dùng cột bê tông và kèo thép thì kết cấu khung được gọi là khung liên hợp.
  • Khi dùng tất cả các cấu kiện bằng thép thì gọi là khung toàn thép.
  Kết cấu khung toàn thép bao gồm:
  • NCN loại nặng: H > 15m; L > 24m; Q ≥ 30T
  • NCN loại nhẹ: Q < 30T hoặc không có cầu trục
  1.1.2. Các bộ phận chính của nhà công nghiệp một tầng:
  Các bộ phận chính bao gồm:
  • Kết cấu mái: xà ngang, tấm mái, cửa mái, hệ giằng mái;
  • Kết cấu cột: Cột, dầm cầu trục, hệ giằng cột, tường bao che;
  • Hệ sườn tường: cột sườn tường, dầm sườn tường;
  • Kết cấu móng và giằng móng.
  1.1.2. Các bộ phận chính của nhà công nghiệp một tầng:
  Bài-giảng-kết-cấu-nhà-thép-phạm-viết-hiếu.jpg
  1.1.2. Các bộ phận chính của nhà công nghiệp một tầng:
  Bài-giảng-kết-cấu-nhà-thép-phạm-viết-hiếu-1.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.