lavita thuận an

Bài giảng kết cấu nhà thép chương 1 ths phạm viết hiếu

 1. KẾT CẤU NHÀ THÉP


  CHƯƠNG I

  KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG


  ThS. PHẠM VIẾT HIẾU

  §1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ CÔNG NGHIỆP BẰNG THÉP
  1.1.1. Đặc điểm chung:
  • Nhà công nghiệp một tầng bằng thép được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng công nghiệp.
  • Vật liệu có thể dùng Thép hoặc BTCT, khi dùng cột bê tông và kèo thép thì kết cấu khung được gọi là khung liên hợp.
  • Khi dùng tất cả các cấu kiện bằng thép thì gọi là khung toàn thép.
  Kết cấu khung toàn thép bao gồm:
  • NCN loại nặng: H > 15m; L > 24m; Q ≥ 30T
  • NCN loại nhẹ: Q < 30T hoặc không có cầu trục
  1.1.2. Các bộ phận chính của nhà công nghiệp một tầng:
  Các bộ phận chính bao gồm:
  • Kết cấu mái: xà ngang, tấm mái, cửa mái, hệ giằng mái;
  • Kết cấu cột: Cột, dầm cầu trục, hệ giằng cột, tường bao che;
  • Hệ sườn tường: cột sườn tường, dầm sườn tường;
  • Kết cấu móng và giằng móng.
  1.1.2. Các bộ phận chính của nhà công nghiệp một tầng:
  Bài-giảng-kết-cấu-nhà-thép-phạm-viết-hiếu.jpg
  1.1.2. Các bộ phận chính của nhà công nghiệp một tầng:
  Bài-giảng-kết-cấu-nhà-thép-phạm-viết-hiếu-1.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. kstuankiet
  Bài giảng kết cấu nhà thép
  bắc, Dat vo, hhlocbk6 người khác thích bài này.
 3. nhauyen
  tài liệu kết cấu nhà thép
 4. xaydungduclinh
  kết cấu nhà thép phạm viết hiếu
  admin, hoangnhauyenhoaiphuong0703 thích bài này.
 5. hoaiphuong0703
  Nhà công nghiệp một tầng bằng thép
  adminhoangnhauyen thích bài này.
 6. hoangnhauyen
  kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng
  admin thích bài này.
 7. Trần Hưng 98
  kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng
  admin thích bài này.
 8. KTS AVS
  tài liệu hay
  admin thích bài này.
 9. Nguyễn Quang Quýnh
  Rất thích bài
  admin thích bài này.
 10. Nguyễn Đức Đức
  Like, share, copy
  admin thích bài này.