Bài giảng cấp thoát nước ths võ quang tường

 1. Bài giảng Cấp thoát nước cung cấp các kiến thức về tổng quan hệ thống cấp thoát nước(CTN) cho khu vực, hệ thống cấp thoát nước cho nhà cao tầng và công trình xây dựng (CTXD). Qua đó, các bạn sẽ được rèn luyện kĩ năng tính toán, thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho khu vực, cấp thoát nước nhà cao tầng, cấp thoát nước công trình xây dựng

  CẤP THOÁT NƯỚC


  KHOA XÂY DỰNG – KIẾN TRÚC


  Ths. Võ Quang Tường​
  Bài-giảng-cấp-thoát-nước.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.