Bài giảng cấp thoát nước ths võ quang tường

 1. Bài giảng Cấp thoát nước cung cấp các kiến thức về tổng quan hệ thống cấp thoát nước(CTN) cho khu vực, hệ thống cấp thoát nước cho nhà cao tầng và công trình xây dựng (CTXD). Qua đó, các bạn sẽ được rèn luyện kĩ năng tính toán, thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho khu vực, cấp thoát nước nhà cao tầng, cấp thoát nước công trình xây dựng

  CẤP THOÁT NƯỚC


  KHOA XÂY DỰNG – KIẾN TRÚC


  Ths. Võ Quang Tường​
  Bài-giảng-cấp-thoát-nước.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like và viết bình luận để download.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. xaydungduclinh
  cấp thoát nước
  phu1995, admin, nhauyen3 người khác thích bài này.
 3. hoaiphuong0703
  bài giảng cấp thoát nước
  admin, nhauyen, kstuankiet1 người khác thích bài này.
 4. hoangnhauyen
  cấp thoát nước võ quang tường
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 5. kstuankiet
  tài liệu cấp thoát nước
  adminnhauyen thích bài này.
 6. nhauyen
  thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho khu vực, cấp thoát nước nhà cao tầng, cấp thoát nước công trình xây dựng
  admin thích bài này.
 7. Gioi123
  thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho khu vực, cấp thoát nước nhà cao tầng, cấp thoát nước công trình xây dựng
  admin thích bài này.
 8. Nguyễn Anh KHoa
  cấp thoát nước võ quang tường
  lecham1684admin thích bài này.
 9. KHANHNGUYEN011095
  CAP THOAT NUOC
  admin thích bài này.
 10. lektduy
  cám ơn rất nhiều
  admin thích bài này.