1. minhvuong01 Member

  211 lượt xem
  Trước khi bắt đầu khởi công một công trình cần phải xin phép thi công xây dựng để nhà nước quản lý việc xây dựng theo đúng quy hoạch và tuân thủ quy định pháp luật đề ra. Việc có giấy phép xây dựng chính là bảo vệ lợi ích và quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân trong xây dựng đồng thời kiểm tra và xử lý các vi phạm trong xây dựng. Pháp luật hiện hành quy định cụ thể và rõ ràng về thẩm quyền thuộc vào đối tượng cấp giấy phép xây dựng như sau:

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho sở xây dựng cấp phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I và cấp II; các công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tôn giáo, công trình tượng đài, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của UBND cấp tỉnh; công trình thuộc dự án khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền; công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  - Ủy ban nhân dân cấp huyện được cấp giấy phép xây dựng cho các công trình còn lại như nhà ở khu đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  - Ủy ban nhân dân cấp xã được quyền cấp giấy phép xây dựng cho những nhà ở riêng lẻ tại những địa điểm dân cư nông thôn đã được quy hoạch xây dựng và được duyệt tại những khu vực quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, khi khởi công xây dựng phải có giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

  [​IMG]
  Thẩm quyền về việc cấp giấy phép xây dựng​

  Cần lưu ý một số quy định mới đó là theo điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12-2-2009 của Chính phủ “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”. Một số công trình thuộc dự án khu công nghiệp, khu đô thị, khu chế xuất, khu công nghệ cao được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nằm trong diện không cần xin phép xây dựng.

  Nghị định số 64/2012/NĐ-CP có hiệu lực mà thuộc đối tượng không phải xin phép xây dựng nhưng trong nghị định này nêu rõ nếu chưa khởi công xây dựng thì cần nộp hồ sơ xem xét cấp giấy phép xây dựng, còn nếu đã bắt đầu Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết thì không cần đề nghị cấp giấy phép xây dựng.