Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM.

 1. hoatot22 set their home page.

  http://hoatot.com

  24/8/19 lúc 17:37
 2. hoatot22 set their occupation to bán hoa.

  24/8/19 lúc 17:37
 3. hoatot22 set their location as Hà Nội.

  24/8/19 lúc 17:37
 4. admin đã thích bài viết của nhauyen trong chủ đề Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6077:2012 Bản vẽ - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật.

  tiêu chuẩn 6077 - 2012 quy định cách trình bày ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng trên bản vẽ mặt bằng và sơ đồ dùng...

  24/8/19 lúc 16:23
 5. admin đã thích bài viết của xaydungduclinh trong chủ đề Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6077:2012 Bản vẽ - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật.

  ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng trên bản vẽ

  24/8/19 lúc 16:23
 6. admin đã thích bài viết của hoaiphuong0703 trong chủ đề Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6077:2012 Bản vẽ - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật.

  tiêu chuẩn bản bẽ nhà và công trình dân dụng

  24/8/19 lúc 16:23
 7. admin đã thích bài viết của hoangnhauyen trong chủ đề Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6077:2012 Bản vẽ - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật.

  Các ký hiệu quy ước này được sử dụng trên bản vẽ mặt bằng và trên sơ đồ có tỷ lệ 1:50

  24/8/19 lúc 16:23
 8. admin đã thích bài viết của kstuankiet trong chủ đề Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6077:2012 Bản vẽ - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật.

  Ký hiệu quy ước trang thiết bị trên bản vẽ kỹ thuật

  24/8/19 lúc 16:23
 9. kstuankiet đã trả lời vào chủ đề Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6077:2012 Bản vẽ - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật.

  Ký hiệu quy ước trang thiết bị trên bản vẽ kỹ thuật

  24/8/19 lúc 16:21
 10. kstuankiet đã thích bài viết của admin trong chủ đề Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6077:2012 Bản vẽ - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật.

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6077:2012 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG- KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Building and civil...

  6077.jpg 24/8/19 lúc 16:20
 11. kstuankiet đã thích bài viết của nhauyen trong chủ đề Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6077:2012 Bản vẽ - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật.

  tiêu chuẩn 6077 - 2012 quy định cách trình bày ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng trên bản vẽ mặt bằng và sơ đồ dùng...

  24/8/19 lúc 16:20
 12. kstuankiet đã thích bài viết của xaydungduclinh trong chủ đề Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6077:2012 Bản vẽ - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật.

  ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng trên bản vẽ

  24/8/19 lúc 16:20
 13. kstuankiet đã thích bài viết của hoaiphuong0703 trong chủ đề Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6077:2012 Bản vẽ - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật.

  tiêu chuẩn bản bẽ nhà và công trình dân dụng

  24/8/19 lúc 16:20
 14. kstuankiet đã thích bài viết của hoangnhauyen trong chủ đề Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6077:2012 Bản vẽ - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật.

  Các ký hiệu quy ước này được sử dụng trên bản vẽ mặt bằng và trên sơ đồ có tỷ lệ 1:50

  24/8/19 lúc 16:20
 15. hoangnhauyen đã trả lời vào chủ đề Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6077:2012 Bản vẽ - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật.

  Các ký hiệu quy ước này được sử dụng trên bản vẽ mặt bằng và trên sơ đồ có tỷ lệ 1:50

  24/8/19 lúc 16:20
Đang tải...