Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM.

 1. admin đã thích bài viết của kstuankiet trong chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  tiêu chuẩn 5438 - 2004 thay thế tiêu chuẩn 5438 - 1991

  17/7/19 lúc 11:14
 2. admin đã thích bài viết của hoaiphuong0703 trong chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  vật liệu xây dựng xi măng

  17/7/19 lúc 11:14
 3. admin đã thích bài viết của hoangnhauyen trong chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  tiêu chuẩn việt nam về xi măng

  17/7/19 lúc 11:14
 4. admin đã thích bài viết của nhauyen trong chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  Tiêu chuẩn 5348 - 2004 quy định các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến loại, thành phần và tính chất kỹ thuật của xi măng

  17/7/19 lúc 11:14
 5. admin đã thích bài viết của xaydungduclinh trong chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  tiêu chuẩn xi măng trong xây dựng

  17/7/19 lúc 11:14
 6. xaydungduclinh đã trả lời vào chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  tiêu chuẩn xi măng trong xây dựng

  17/7/19 lúc 11:14
 7. xaydungduclinh đã thích bài viết của admin trong chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5438 : 2004 XI MĂNG - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cements – Teminology and definitions [ATTACH] Lời nói đầu TCVN...

  5438.jpg 17/7/19 lúc 11:14
 8. xaydungduclinh đã thích bài viết của hoaiphuong0703 trong chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  vật liệu xây dựng xi măng

  17/7/19 lúc 11:14
 9. xaydungduclinh đã thích bài viết của hoangnhauyen trong chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  tiêu chuẩn việt nam về xi măng

  17/7/19 lúc 11:14
 10. xaydungduclinh đã thích bài viết của kstuankiet trong chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  tiêu chuẩn 5438 - 2004 thay thế tiêu chuẩn 5438 - 1991

  17/7/19 lúc 11:14
 11. xaydungduclinh đã thích bài viết của nhauyen trong chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  Tiêu chuẩn 5348 - 2004 quy định các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến loại, thành phần và tính chất kỹ thuật của xi măng

  17/7/19 lúc 11:14
 12. nhauyen đã trả lời vào chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  Tiêu chuẩn 5348 - 2004 quy định các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến loại, thành phần và tính chất kỹ thuật của xi măng

  17/7/19 lúc 11:13
 13. nhauyen đã thích bài viết của admin trong chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5438 : 2004 XI MĂNG - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cements – Teminology and definitions [ATTACH] Lời nói đầu TCVN...

  5438.jpg 17/7/19 lúc 11:13
 14. nhauyen đã thích bài viết của hoaiphuong0703 trong chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  vật liệu xây dựng xi măng

  17/7/19 lúc 11:13
 15. nhauyen đã thích bài viết của hoangnhauyen trong chủ đề Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa.

  tiêu chuẩn việt nam về xi măng

  17/7/19 lúc 11:13
Đang tải...