Các danh hiệu

 1. 1

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi một tin nhắn trên trang web để nhận được điều này.

 2. 2

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích một trong những tin nhắn của bạn. Hãy tiếp tục đăng như thế để thêm lượt thích!

 3. 5

  Tiếp tục quay lại

  30 tin nhắn được đăng. Bạn phải thích nó ở đây!

 4. 10

  Can't Stop!

  Bạn đã đăng 100 tin nhắn. Tôi hy vọng điều này!

 5. 10

  Tôi rất thích nó

  Tin nhắn của bạn đã được thích 25 lần.

 6. 15

  Nghiêm túc thích!

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút 100 lượt thích.

 7. 20

  Chăm chỉ

  1.000 tin nhắn? Ấn tượng!

 8. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 9. 30

  I LOVE IT!

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút 500 lượt thích.