hồ tràm complex

DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM

ban-ve-ky-thuat.jpg
Quy định tỷ lệ và ký hiệu tỷ lệ dùng trên các bản vẽ kỹ thuật trong mọi lĩnh vực kỹ thuật. Tỷ lệ (Scales) Tỷ số giữa kích thước dài của một phần tử vật thể biểu diễn trong bản vẽ gốc và...
Quy-trình-tính-toán-nội-lực-dầm-sàn-bê-tông-cốt-thép.jpg
Sơ đồ tính nội lực cho dầm bê tông cốt thép Đại cương về dầm Trong kết cấu sàn ta thường gặp hai loại dầm là: Dầm khung ( hay gọi là dầm chính ). Dầm sàn ( hay còn...
tính-toán-nội-lực-trong-kết-cấu-xây-dựng.jpg
Định nghĩa về nội lực trong tính toán kết cấu: Trong vật liệu luôn có sự tương tác giữa các phần tử, dưới tác động của các yếu tố bên ngoài ( trong quá trình chịu tải trọng hoặc do biến...
7-nguyên-lý-cấu-tạo-bê-tông-cốt-thép-cần-biết.jpg
Nguyên tắc chọn kích thước tiết diện bê tông cốt thép Trước khi bắt tay vào tính toán kết cấu bê tông cốt thép, việc đầu tiên chúng ta cần làm là chọn kích thước tiết diện sơ bộ cho các...